Font biggerFontFont smallerLanguage NetherlandsTaal Engels
Laatst bijgewerkt op: 23-09-2011

 

Donderdag 1 september was het zover! Na een 14 maanden durend restauratietraject werd de tank opgehaald en vervoerd naar Overloon alwaar deze op het plein geplaatst is. Om 8.30 uur waren de genisten van het opleidings- en trainingscentrum met hun kraan ter plaatse. Na het opstellen van de kraan werd eerst de koepel verwijderd en de romp van de tank op de dieplader geplaatst. Vervolgens werd de koepel weer teruggeplaatst en vergrendeld.

De weersomstandigheden waren ideaal. Een echte zomerdag net als in juli 2010 toen de tank gebracht werd.

Tegen het middaguur startte de reis vanaf de restauratielocatie te Sambeek naar Overloon.  Om 12.30 uur kwam het konvooi aan in Overloon waar al vele belangstellenden stonden te wachten om de plaatsing bij te wonen.

De mannen van de genie hadden vooraf al de situatie verkend en wisten dus exact hoe ze de kraan op het plein op moesten stellen. De koepel werd wederom van de tank gehaald en vervolgens werd de romp van de dieplader gelicht en  met militaire precisie boven de betonnen sokkel in positie gehesen. Vervolgens werd de koepel teruggeplaatst en vergrendeld. Omdat we nu niet meer in de tank hoeven te zijn zijn de deuren aan de achterzijde van de tank  inmiddels ook vastgelast.

Op onderstaande link vindt u een filmpje met beelden van de plaatsing.

http://www.youtube.com/watch?v=7hX3MW2HNFI

Enkele dagen later hebben we de restauratieplaats verder opgeruimd.

Met dank aan de familie Uyen te Sambeek, van de firma Uyen voor totale zonwering en kozijnen (www.uyen.nu) en  Mipa bedrijfskleding (www.mipabedrijfskleding.nl) die hun terrein ter beschikking hebben gesteld om de volledige restauratie uit te voeren.

Deze opruimwerkzaamheden bestonden o.a. uit het terugplaatsen van de afvalcontainers die verplaatst moesten worden om de kraan en dieplader doorgang te bieden. Dit is uitgevoerd door firma J. Arts te Sint Anthonis. De 8 betonblokken waar de romp en koepel een jaar lang op hebben gestaan hebben we afgevoerd naar de puinbreker. Hiervoor mochten we gebruik maken van de verreiker van dhr. Hofmans te Overloon van Bungalowpark Hof van Overloon (www.hofvanoverloon.nl). In oktober volgt nog de ceremoniële overdracht aan de gemeente Boxmeer/inhuldiging van de tank en dan is dit unieke project voltooid. 

Inmiddels is er ook onderzoek verricht naar de producent en het serienummer  van de tank. Middels enkele specifieke kenmerken waaronder de constructie van de achterlichtbeschermers en de gebogen rand rondom de .30 boegmittrailleur, waar een stofkap aan bevestigd kan worden, is vast komen staan dat de tank is gebouwd door de firma  Pacific Car and Foundry Company. Het serienummer hebben we op twee plaatsen terug kunnen vinden. Eenmaal voor op de romp aan de buitenzijde en eenmaal aan de binnenzijde op de wand aan de linkerzijde van de chauffeursplaats.

Het is nummer 3714.  Aan de hand van dit nummer is de produktiedatum vastgesteld. De tank is in juli 1943 gebouwd door Pacific Car and Foundry Company. In die julimaand heeft deze firma 77 Shermantanks van het type M4A1(75mm) afgeleverd. In totaal heeft deze firma tijdens de periode van anderhalf jaar waarin zij dit type tank geproduceerd heeft, 926 stuks afgeleverd. Momenteel zijn er nog maar enkele exemplaren wereldwijd bekend die afkomstig zijn uit deze fabriek.

De E9-specificaties (o.a. de verbreders die wij verwijderd hebben) zijn waarschijnlijk aangebracht in de lente van 1945 door de firma Chrysler-Evansville. Met dank aan Joe de Marco en Pierre-Olivier Buan voor de research. 

Planning oktober 2011:
- Ceremoniële inhuldiging en overdracht.

 

Klik op foto's om ze te vergroten.
Foto's september 2011